Home > Zdrowie > Znaczenie radioterapii w leczeniu nowotworów

Znaczenie radioterapii w leczeniu nowotworów

Radioterapia onkologiczna jest terapią nowotworową, mogącą stanowić samodzielne leczenie lub być składową leczenia skojarzonego. Napromieniowanie nowotworu wykonywane jest przed operacją w celu zmniejszenia guza lub po zabiegu, by usunąć pozostałe komórki nowotworowe.

Radioterapia onkologiczna – rodzaje leczenia

Celem radioterapii jest zmniejszenie lub całkowite usunięcie guza oraz zlikwidowanie komórek, mogących pozostać w wyciętym fragmencie guza. Naświetlanie jest jedną z podstawowych metod leczenia, a jej skuteczność zależy od wielu czynników, m.in.: od rodzaju i lokalizacji nowotworu, stopnia zaawansowania choroby, a także podjętych dodatkowych terapii.

Samodzielna radykalna radioterapia stosowana jest rzadko, gdyż najczęściej kojarzona jest z chemioterapią lub leczeniem chirurgicznym. Zalecana jest w przypadku niektórych nowotworów, a także w sytuacjach, w których inne zabiegi są niemożliwe do wykonania np. występuje ryzyko kalectwa, trwałego oszpecenia itp.

Radykalna radioterapia może być stosowana w leczeniu:

  • Nowotworów nabłonkowych głowy i szyi, zwłaszcza rak krtani i dolnej części gardła we wczesnych stopniach klinicznego zaawansowania;
  • Glejaków o niskim stopniu złośliwości;
  • Niezaawansowanej ziarnicy złośliwej i niektórych przewlekłych chłoniaków nieziarniczych;
  • Raka prącia w okolicy żołędzi, we wczesnych stadiach rozwoju;
  • Raka szyjki macicy w fazach Iab oraz IIa;
  • Niedrobnokomórkowego raka płuca, gdy niemożliwe jest leczenie chirurgiczne.

W większości przypadków naświetlanie guzów połączone jest z innymi elementami terapii, zwiększającymi jej efektywność. Podawanie jednocześnie leków cytotoksycznych (chemii) powoduje większą skuteczność leczenia, gdyż obie te metody współdziałają ze sobą i wykazują efekty synergiczne. Niestety wzrasta także toksyczność terapii, a co za tym idzie jej skutki uboczne, dlatego nie zawsze jest możliwa do przeprowadzenia, zwłaszcza, gdy organizm jest mocno wyniszczony.

Radioterapia bywa łączona z zabiegiem chirurgicznym i – w zależności od możliwości i efektów, jakie mają zostać osiągnięte – może zostać przeprowadzona przed lub po operacji. Zazwyczaj stosuje się naświetlanie pooperacyjne na podstawie wyników badania histopatologicznego.

Nie zawsze istnieje możliwość przeprowadzenia skutecznego leczenia onkologicznego, gwarantującego wyleczenie. U pacjentów z zaawansowanym nowotworem stosuje się radioterapię paliatywną, mającą na celu przedłużenie i poprawę życia pacjenta. Na stronie bolprzebijający.pl znajduje się więcej informacji i materiałów o różnych metodach leczenia nowotworów. Zachęcamy do poszerzenia wiedzy.