Home > Zdrowie > Jaskra – operacja laserowa, która ratuje wzrok

Jaskra – operacja laserowa, która ratuje wzrok

Jaskra jest jedną z najgroźniejszych chorób oczu, która nieleczona prowadzi do całkowitej ślepoty. Niestety jest nieuleczalna, jednak przy pomocy leczenia farmakologicznego i operacyjnego można zatrzymać jej postęp. W przypadku zaawansowanej jaskry jedynym ratunkiem jest najnowocześniejsza z metod leczenia, czyli operacja laserowa.

Co to jest jaskra?

Jaskra jest chorobą, a właściwie grubą chorób, których wspólną cechą jest zanik nerwu wzrokowego (neuropatia jaskrowa). Zanik poszczególnych włókien nerwowych powoduje luki w polu widzenia, zwane mroczkami jaskrowymi. Niestety choroba w początkowych stadiach nie daje określonych objawów, rozwija się powoli i może zaatakować nagle. Przejawia się to silnymi bólami oka, bólami brzucha i głowy. Mogą również wystąpić nudności i wymioty.

Jakie są przyczyny jaskry?

Najczęstszym czynnikiem wystąpienia jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe oka. Normą jest 10-21 mm Hg. Zanik warstwy włókien nerwowych siatkówki, tworzących nerw wzrokowy wynika również z budowy aparatu wzrokowego. W przypadku jaskry, w oku krąży ciecz wodnista, która nie ma naturalnego ujścia, co powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ciecz wodnista odpowiada za ciśnienie śródgałkowe i odżywienie wszystkich tkanek. Długotrwały stan wysokiego ciśnienia przyczynia się do uszkodzenia nerwu wzrokowego – jest to główna przyczyna powstawania jaskry. Czynnikami ryzyka jest również miażdżyca i krótkowzroczność.

Rodzaje jaskry

Wyróżnia się następujące rodzaje jaskry w podziale na czynniki genetyczne i nabyte:

  • Pierwotna – ma podłoże genetyczne i dotyka osoby powyżej 50 roku życia.
  • Wrodzona – najczęściej spotykana u dzieci tuż po urodzeniu. Jej przyczyna leży w nieprawidłowym rozwoju aparatu wzrokowego.
  • Prosta – dotyczy osób dorosłych i w starszym wieku. Powstaje na skutek zaniku nerwu wzrokowego lub jego uszkodzenia.
  • Ostra – jest wywołana przez nagły wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Ze względu na jej nagły charakter wymaga natychmiastowej wizyty w szpitalu.
  • Przewlekła – jest to kolejne stadium nieleczonej jaskry ostrej.

Jaskra – operacja, jako ostateczność

W przypadku jaskry wyróżniamy leczenie farmakologiczne i operacyjne. W pierwszej kolejności stosuje się tzw. leczenie zachowawcze, które zakłada podawanie leków pacjentowi i stałą obserwację lekarską. Można również stosować krople, jednak jeżeli nie dają pożądanych efektów operacja staje się koniecznością. Celem zabiegu jest zatrzymanie postępu choroby. Najnowocześniejsza metodą leczenia jaskry jest laseroterapia, która ma na celu utworzenie nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, a więc obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Więcej na: https://vidiummedica.pl/operacja-jaskry