Home > Zdrowie > Jak wybrać profesjonalny inhalator?

Jak wybrać profesjonalny inhalator?

Terapia wziewna jest jedną z najstarszych metod aplikowania leków. Pierwsze urządzenia, które podawały medykamenty tą drogą zaczęły powstawać w połowie XIX wieku. Obecnie, dzięki rozwojowi wielu dziedzin nauki i techniki, nastąpił postęp w produkcji nowoczesnych urządzeń do terapii inhalacyjnej, które umożliwiają jeszcze skuteczniejszą depozycję płucną leków.

Inhalator – sposób działania i rodzaje

Zadaniem inhalatorów jest nebulizacja, czyli zmiana postaci leku z płynnej w aerozol, w celu dostarczenia substancji leczniczej do najgłębszych partii układu oddechowego oraz bezpośrednio do miejsca, które jest chorobowo zmienione. Urządzenia te pomagają w leczeniu takich chorób, jak chociażby: astma oskrzelowa, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenie układu oddechowego czy nieżyt krtani.

Producenci wyróżniają kilka rodzajów inhalatorów:

ciśnieniowe z dozownikiem (pMDI) – najpopularniejszy i najstarszy system inhalacyjny. Małe, przenośne i szybkie w użyciu. W przypadku tego rodzaju urządzeń ilość leku, który dostaje się do płuc zależy głównie od opanowania prawidłowej techniki inhalacji. Konieczna jest synchronizacja wdechu pacjenta z momentem uwolnienia dawki leku. Brak koordynacji wdechu z wyzwoleniem dawki może skutkować przedwczesnym podaniem leku w jamie nosowo gardłowej, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dlatego użytkowanie tego rodzaju inhalatorów odradza się dzieciom oraz osobom starszym.

pMDI z komorami inhalacyjnymi – przeznaczone dla osób, które nie są stanie opanować techniki przyjmowania leku i kontrolowania wdechu – stosuje się je u dzieci, niemowląt oraz osób zaintubowanych. Komory usprawniają dystrybucję leku w układzie oddechowym, a ich cylindryczny kształt umożliwia precyzyjne dotarcie do płuc chorego.

proszkowe (DPI) – o małych wymiarach, zawierają lek w postaci stałej lub wodnej. Wyposażone w licznik dawek, nie wymagają dużej współpracy od chorego. Wyróżnia się modele jedno i wielodawkowe. Inhalacja leku z DPI nie wymaga koordynacji wyzwolenia dawki z wdechem pacjenta, co stanowi ułatwienie dla dużej ilości chorych. Utrudnieniem może być natomiast odpowiednie załadowanie dawki leku, które wymaga zręczności manualnej. Skuteczność terapeutyczna w tego rodzaju inhalatorach zależy od parametrów przepływu powietrza wdechowego pacjenta, dlatego odradza się ich stosowanie u osób w zaawansowanym stadium choroby płuc, a także starszych i dzieci.

– nebulizatory – o dużych rozmiarach, umożliwiają podawanie kilku leków jednocześnie. Ich użytkowanie nie wymaga koordynacji wdechowo-wydechowej.

Leczenie inhalacyjne – zalety

Do niewątpliwych zalet leczenia inhalacyjnego zalicza się:

  • szybkie dotarcie leku do miejsca działania
  • duże stężenie leku w miejscu docelowym (wzrost skuteczności)
  • małe stężenie leku we krwi (większe bezpieczeństwo)
  • minimalizacja niepożądanych objawów ogólnych

Kluczowe parametry – MMAD i REF

Warto zaznaczyć, że stopień wchłonięcia leku, a tym samym skuteczność terapii zależy od wielkości cząsteczek wytwarzanych przez urządzenie. Kluczowym parametrem jest MMAD – średnia aerodynamiczna wielkość wytwarzanych cząsteczek, która jest wyrażana w mikronach (µm). Im większa wartość MMAD, tym skuteczniej trafia lek do układu oddechowego.

Cząsteczki o wielkości powyżej 8µm  – mają tendencję do osiadania w nosogardzieli;

– Cząsteczki o wielkości od 5-8µm  – w większości osiadają w strefie tchawicy i dużych oskrzelach;

– Cząsteczki o wielkości od 2-5µm – osiadają w oskrzelach i oskrzelikach;

– Cząsteczki o wielkości od 0,5-3  – są wchłaniane w pęcherzykach płucnych.

O jakości urządzenia świadczy również frakcja respirabilna (REF), która jest procentową zawartością cząsteczek aerozolu o średnicy mniejszej od 5μm – takich, które transportują lek do dolnych partii układu oddechowego. Im wyższa wartość parametru, tym efektywniejsza nebulizacja.

Czas przepływu i tryb pracy

W przypadku pacjentów pediatrycznych, należy zwrócić uwagę także na czas przepływu, czyli trwania nebulizacji. Aby skrócić proces nebulizacji, przy wyborze sprzętu dobrze wziąć pod uwagę także szybkość przepływu powietrza, które jest wytwarzane przez kompresor. Przepływ dzieli się na dwa parametry – maksymalny (bez podłączonej komory nebulizacyjnej) oraz roboczy (z podłączoną komorą nebulizacyjną i akcesoriami).

Na rynku istnieją inhalatory, które pracują w sposób ciągły lub przerywany. O sposobie funkcjonowania urządzenia informuje parametr nazywany trybem pracy. Osobom, które szukają sprzętu medycznego na potrzeby szpitala, kliniki, przychodni czy hospicjum, poleca się urządzenia przystosowane do pracy ciągłej (np. https://mednova.pl/wyposazenie-gabinetu/inhalatory-profesjonalne-do-gabinetu-flaem). Umożliwiają one nieograniczone korzystanie z inhalatora zawsze wtedy, kiedy to konieczne.

Poziom głośności

Każdy inhalator emituje dźwięki o różnym poziomie głośności. Najlepiej wybierać te modele, w których głośność kompresora podczas pracy nie przekracza 60 dBA. Osoby, którym zależy na zakupie inhalatora mobilnego, powinny zwrócić uwagę także na jego wagę (od 1,7 – 2,4 kg). Dla ułatwienia transportu urządzenia, poszczególne modele są wyposażone w praktyczne uchwyty lub wbudowane rączki.

Dobrze wiedzieć

Warto pamiętać, że sprzęt medyczny powinien być certyfikowany. Proces certyfikacji jest przeprowadzany przez odpowiednie jednostki. W przypadku kiedy procedura weryfikacyjna danego urządzenia kończy się pomyślnie, jednostka notyfikowana wydaje certyfikat zgodności, który umożliwia wprowadzenie sprzętu medycznego na rynek.

Rynek oferuje kilkanaście typów inhalatorów, które należą do kilku grup. Przy wyborze najlepszej formy inhalacji, ważna jest znajomość charakterystyki działania poszczególnych urządzeń. Aby inhalator przyniósł zamierzone efekty, bardzo ważne jest wybranie odpowiedniego urządzenia. W doborze optymalnej terapii wziewnej pomagają lekarze, którzy są zaznajomieni ze sprzętem oraz lekami stosowanymi w kuracji aerozolowej.